04.07.2019 /

Rękojmia a gwarancja w budownictwie

25 grudnia 2014 roku nastąpiła nowelizacja ustawy z dnia 30 maja 2014 roku. Chodzi o Ustawę o Prawach Konsumentów, a jej najbardziej istotne zmiany dotyczą kwestii rękojmi oraz gwarancji przy sprzedaży nieruchomości. Nowelizacja zakłada większą odpowiedzialność sprzedawcy obiektu budowlanego oraz zwiększenie uprawnień osób kupujących. Obowiązki deweloperów i przywileje nabywców nieruchomości określa także ustawa z dnia 16 września 2011, tzw. Ustawa Deweloperska.

Rękojmia na rynku nieruchomości

Czym właściwie jest rękojmia w budownictwie? Ta jest zabezpieczeniem na wypadek wad bądź uszkodzenia poszczególnych elementów nieruchomości. Rękojmia jest aktualna także wtedy, gdy kupujący odbierze budynek (podpisze protokół zdawczo-odbiorczy) i w momencie odbioru wady te nie występują albo deweloper o nich wiedział, ale je zataił.
W przypadku pojawienia się wad objętych rękojmią sprzedający nieruchomość ma obowiązek naprawy bądź wymiany danego elementu. Innym rozwiązaniem jest rekompensata finansowa o wartości uszkodzonego czy zniszczonego przedmiotu. Może dojść również do obniżenia ceny za nieruchomość, jeśli wada została zidentyfikowana jeszcze przed podpisaniem akt notarialnego.
Rękojmia na rynku nieruchomości obejmuje elementy stałe, takie jak dach czy ściany. To wszystkie wady, które powstały na przykład wskutek zaniedbań podczas budowy, a które w procesie użytkowania znacznie mogłyby bądź wpłynęły na obniżenie wartości nieruchomości. To również wady nieruchomości, które polegają na niezgodności właściwości mieszkania z założeniami dewelopera (np. brak instalacji, nieprawidłowa powierzchnia pomieszczeń).
Nowelizacja Ustawy doprowadziła między innymi do wydłużenia terminu rękojmi. O ile przed 2014 rokiem sprzedający brał odpowiedzialność za nieruchomość do 3 lat od jej sprzedaży, po zmianach czas ten został wydłużony do lat 5.
Nastąpiły również znaczące ułatwienia dla kupującego, który dzisiaj ma prawo do uproszczonego procesu ubiegania się o naprawę bądź wymianę wadliwych elementów nieruchomości. Wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie sprzedającemu, nie musi już wnosić powództwa do sądu. Rękojmia nie może być także ograniczana ani wyłączana z umowy kupna-sprzedaży pomiędzy deweloperem a inwestorem. Takie zabezpieczenie jest obowiązkowe!

przestronna mieszkanie w bloku

Gwarancja deweloperska

W odróżnieniu od obowiązkowej rękojmi, gwarancja deweloperska jest dobrowolna. Dzisiaj traktowana jest jako bonus dla kupującego nieruchomość i zachęca do poznania szczegółowej oferty. To właśnie dlatego staje się coraz powszechniej stosowana przez deweloperów.
Gwarancja deweloperska trwa najczęściej rok od przekazania lokalu mieszkalnego, chyba że umowa przewiduje inaczej. Aby była respektowana, w zapisie muszą zostać wyszczególnione wszelkie ewentualne wady nieruchomości bądź uszkodzenia jej poszczególnych elementów. Deweloper dobrowolnie zobowiązuje się do ich wymiany bądź naprawy w wyznaczonym terminie od momentu zgłoszenia.
W przypadku nieruchomości, które objęte są rękojmią, ale jednocześnie też gwarancją deweloperską, to właściciel obiektu decyduje, z którego instrumentu zabezpieczającego chce skorzystać w sytuacji wystąpienia wad czy usterki.

Sprawdź inne artykuły
20.08.2021 /
autor:
5 najczęściej popełnianych błędów podczas zakupu nowego mieszkania
30.08.2023 /
autor:
Apartament a mieszkanie – czym się różnią?
21.06.2021 /
autor:
Apartament z ogrodem – dlaczego to dobry wybór?