19.06.2023 /

Podpisanie umowy najmu — Co warto wiedzieć?

Każdą umowę przed podpisaniem powinno się dokładnie przeczytać ze zrozumieniem. Dotyczy to również umowy najmu mieszkania. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy o najem mieszkania?

Co powinna zawierać umowa najmu?

Sam dokument, jakim jest umowa najmu to najważniejszy element obopólnej zgody pomiędzy najemcą i wynajmującym. Na podstawie umowy określa się warunki użytkowania lokalu, łącznie z opłatami i warunkami mieszkania. Na dokumencie powinny znaleźć się następujące informacje:

  • pierwszy i ostatni dzień trwania umowy (umowa może być zawarta także na czas nieokreślony);
  • datę wprowadzenia lokatora do mieszkania (może być inna, niż data umowy najmu);
  • wysokość czynszu oraz zaliczki na media;
  • termin płatności i metoda zapłaty;
  • dokładny adres wynajmowanego mieszkania;
  • kwota kaucji i informacja o tym, że jest to depozyt zwrotny i na jakich warunkach.

Według polskiego prawa umowa najmu nie musi być sporządzona na piśmie, jednak taki sposób jest korzystniejszy dla obu stron, gdyż na dokumencie zawarte są wszelkie warunki umowy, które stanowią dowód w przypadku ewentualnego konfliktu.

przekazanie kluczy

Jakie są rodzaje umowy najmu?

Na polskim rynku najczęściej stosowana jest tradycyjna umowa cywilno-prawna, która może być zawarta na czas nieokreślony i może być przygotowana zarówno przez przedsiębiorców, jak i prywatnych właścicieli mieszkań. Inne formy umowy najmu to najem okazjonalny, który może być oferowany tylko przez prywatnych właścicieli i na okres nie dłuższy, niż 10 lat (taka umowa musi być zawarta w formie pisemnej) oraz umowa najmu instytucjonalnego, którą mogą stosować przedsiębiorcy (również musi być wyznaczony czas umowy, choć nie ma tutaj górnej granicy długości).

Umowa najmu – co jeszcze może się w niej znaleźć?

Oprócz głównych punktów umowy najmu, na dokumencie można zawrzeć także dodatkowe informacje lub też zastosować aneks, w którym znajdą się warunki użytkowania mieszkania. Właściciel lub biuro nieruchomości mogą zastrzec sobie, że w mieszkaniu np. nie można palić papierosów lub trzymać zwierząt. Wynajmujący może zastrzec sobie także warunki zmiany wystroju czy wykonywania remontu.

Czym jest protokół przekazania?

Oprócz umowy lokator powinien otrzymać także protokół przekazania mieszkania, w którym powinny być zawarte informacje, dotyczące szczegółowego wyposażenia mieszkania. Ten zapis może mieć duże znaczenie po rozwiązaniu umowy najmu i zdaniu mieszkania z powrotem pod pieczę wynajmującego.

W protokole przekazania powinny znaleźć się także informacje, dotyczące aktualnego stanu liczników. Według nowych przepisów podczas podpisywania umowy najmu należy również podpisać dokument RODO.

Polskie prawo dotyczące najmu nieruchomości nie jest proste, dlatego jeszcze przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z podstawowymi zapisami odpowiednich ustaw. Jeżeli w umowie znajdują się niejasne zagadnienia, warto poprosić o wyjaśnienie lub zabrać draft umowy do prawnika, który oceni poprawność wszystkich zapisów.

Sprawdź inne artykuły
20.08.2021 /
autor:
5 najczęściej popełnianych błędów podczas zakupu nowego mieszkania
30.08.2023 /
autor:
Apartament a mieszkanie – czym się różnią?
21.06.2021 /
autor:
Apartament z ogrodem – dlaczego to dobry wybór?