13.01.2023 /

Odbiór mieszkania od dewelopera

Wiele osób wciąż uważa, że odbiór mieszkania od dewelopera to czysta formalność. Co mogłoby pójść nie tak? Tymczasem ostatni etap przed odbiorem kluczy do nowego, wymarzonego mieszkania może być pełen nieprzyjemnych niespodzianek. Jak przygotować się na ten dzień? Co sprawdzić przy odbiorze mieszkania od dewelopera? Czy warto skorzystać z pomocy zewnętrznego eksperta?

Odbiór techniczny mieszkania to bardzo ważny element całego procesu kupna. Odbywa się po zakończeniu budowy, ale przed przeniesieniem prawa własności. Celem odbioru technicznego jest ocena stanu nieruchomości oraz jej zgodności z zapisami umowy. Należy bowiem pamiętać, że określenie stan deweloperski jest terminem umownym i dla każdego dewelopera może oznaczać zupełnie inny zakres prac. Podczas obioru należy również zwrócić uwagę na realizację zmian lokatorskich.

Jak przebiega odbiór techniczny mieszkania od dewelopera?

Zadaniem odbioru technicznego, jak już wspomnieliśmy, jest sprawdzenie, czy wszystkie elementy zostały wykonane zgodnie z umową deweloperską oraz z określonymi prawnie normami. W odbiorze uczestniczy nabywca lokalu, któremu może towarzyszyć specjalista dokonujący oględzin (jako nabywca nie jesteśmy zobowiązani do posiadania wiedzy i kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia rzetelnego odbioru technicznego nieruchomości) i osoba reprezentująca dewelopera.

Na zakończenie odbioru sporządzany jest protokół, który podpisują obie strony – nabywca i reprezentant dewelopera. Na tym etapie nabywca może zgłosić uwagi i zażądać usunięcia wad technicznych. Wszelkie uwagi powinny być ujęte w protokole. Protokół jest w tym przypadku dokumentem wiążącym i stanowi podstawę dochodzenia ewentualnych roszczeń względem dewelopera.

Jak przygotować się do odbioru mieszkania?

Odpowiednie przygotowanie się do odbioru technicznego mieszkania jest bardzo ważne. Dotyczy to zarówno ustalenia dogodnego terminu odbioru, jak i przygotowania niezbędnego sprzętu lub zatrudnienia specjalisty z zewnątrz. Jako nabywcy powinno nam zależeć na tym, żeby odbiór techniczny nieruchomości odbył się przy świetle dziennym. Warto na tę okoliczność zarezerwować sobie w harmonogramie więcej czasu niż standardowa godzina. Ważnym jest, żeby w trakcie oględzin dokładnie sprawdzić całą nieruchomość.

Niezależnie od tego, czy odbiór mieszkania wykonujesz samodzielnie, czy z pomocą fachowca powinieneś zwróć uwagę  na:

  • zgodność układu nieruchomości z układem przedstawionym na rzutach mieszkania dołączonych do umowy zakupu,
  • rozmieszczenie drzwi i okien zgodnie z projektem,
  • stan wylewek (nie powinny mieć pęknięć),
  • stan ścian,
  • prawidłowe funkcjonowanie okien i drzwi, ponadnormatywne rysy na szybach, odpowiednie wyregulowanie stolarki,
  • zachowanie spadków na parapetach zewnętrznych,
  • zgodność układu gniazdek i punktów oświetleniowych z planem instalacji otrzymanym od dewelopera,
  • zgodność rozmieszczenia i jakość montażu grzejników oraz sprawność zaworów termostatycznych,
  • zgodność usytuowania pionów wentylacyjnych z ich planowanym rozmieszczeniem.

Ocenie należy poddać także powierzchnie dodatkowe, takie  jak balkony, loggie, tarasy, miejsca postojowe i komórki lokatorskie.

Sprawdź inne artykuły
20.08.2021 /
autor:
5 najczęściej popełnianych błędów podczas zakupu nowego mieszkania
30.08.2023 /
autor:
Apartament a mieszkanie – czym się różnią?
21.06.2021 /
autor:
Apartament z ogrodem – dlaczego to dobry wybór?