06.04.2023 /

Czym jest księga wieczysta?

Planując zakup nieruchomości z pewnością nie raz zetknąłeś się z określeniem księgi wieczystej. Czym jest księga wieczysta? Co można w niej znaleźć? Dlaczego weryfikacja informacji zawartych w księgach wieczystych jest tak ważna na etapie zakupu nieruchomości?

Księgi wieczyste to rejestry publiczne, w których znajdują się najważniejsze informacje dotyczące stanu prawnego, właścicieli czy ewentualnych obciążeń danej nieruchomości, mieszkania, domu, działki budowlanej. Każda istotna zmiana dotycząca nieruchomości, taka jak jej sprzedaż czy ustanowienie hipoteki lub służebności, zostaje odnotowana w jej księdze wieczystej.

Funkcjonowanie ksiąg wieczystych reguluje ustawa dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. W kwestiach szczegółowych ustawa ta jest ponadto uzupełniana przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Jaka nieruchomość może mieć księgę wieczystą?

Księga wieczysta może zostać założona dla każdej wyodrębnionej nieruchomości, takiej jak:

– działka (grunt),

– budynek,

– mieszkanie,

– lokal użytkowy,

– garaż.

Kto ma dostęp do ksiąg wieczystych?

Zapisy w księdze wieczystej są jednym z najważniejszych źródeł informacji dotyczących sytuacji prawnej danej nieruchomości. To na ich podstawie potencjalny nabywca może podjąć świadomą decyzję o finalizacji transakcji lub rezygnacji z zakupu danej nieruchomości. Dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny i bezpłatny. Każdy, kto zna numer wybranej księgi może sprawdzić jej zawartość, a co za tym idzie zweryfikować stan prawny interesującej go nieruchomości. Jawność i bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych ma sprzyjać bezpieczeństwu obrotu nieruchomościami oraz jego zgodności z prawem.

Co ważne, obowiązujące prawo nie nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązku zakładania księgi wieczystej. Jednak jej brak może skutkować trudnością z ewentualną sprzedażą nieruchomości lub gruntu, zwłaszcza jeśli potencjalny nabywca planuje sfinansować zakup środkami pochodzącymi z kredytu hipotecznego.

Jak sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości?

Księgę wieczystą dla danej nieruchomości wyszukuje się na podstawie jej numeru. Numer księgi najłatwiej uzyskać od aktualnego właściciela nieruchomości. Można go również znaleźć w wypisie ewidencji gruntów i budynków. Mając numer księgi jej zawartość możemy sprawdzić na dwa sposoby:

  • w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym jest prowadzona dana księga wieczysta,
  • online korzystając z elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych.

Księgi wieczyste są prowadzone jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej, w związku z powyższym ich treść jest taka sama.

Sprawdź inne artykuły
20.08.2021 /
autor:
5 najczęściej popełnianych błędów podczas zakupu nowego mieszkania
30.08.2023 /
autor:
Apartament a mieszkanie – czym się różnią?
21.06.2021 /
autor:
Apartament z ogrodem – dlaczego to dobry wybór?