06.04.2023 /

Bezpieczny Kredyt 2%: Twoje wymarzone mieszkanie na wyciągnięcie ręki

Bezpieczny Kredyt 2% to rządowy program dopłat do kredytu hipotecznego, którego celem jest zwiększenie zdolności kredytowej osób planujących zakup swojego pierwszego mieszkania lub domu.

Zgodnie z założeniami programu, przez 10 lat budżet państwa będzie dopłacał różnicę pomiędzy stałą stopą ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów w bankach a oprocentowaniem 2%. Oznacza to, że w przybliżeniu oprocentowanie kredytu w ramach programu będzie wynosiło 2% + marża banku. Kredyty będą udzielane przez banki komercyjne.

Jakie nieruchomości są objęte programem?

Z dofinansowania do kredytu hipotecznego będą mogły skorzystać osoby kupujące swoje pierwsze mieszkanie lub dom. Co ważne, program obejmuje zarówno nieruchomości kupowane na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, co przekłada się na bardzo dużą swobodę wyboru tak miejsca zamieszkania, jak i rodzaju nieruchomości. Zakupić możemy mieszkanie, segment, dom jednorodzinny. Z programu mogą skorzystać także osoby, które planują samodzielną budowę domu.

Kryterium decydującym o możliwości zakwalifikowania się do programu nie jest więc ani rodzaj, ani metraż nieruchomości. Kluczowe znaczenie ma tutaj kwota kredytu, która nie może przekroczyć:

  • 600 tys. zł w przypadku małżonków lub gospodarstwa domowego z dzieckiem,
  • 500 tys. zł w przypadku pozostałych kredytobiorców.

Projekt zakłada także górną wartość wkładu własnego, która nie może być wyższa niż 200 tys. zł.

W praktyce oznacza to, że Bezpieczny Kredyt 2% dotyczy nieruchomości o wartości maksymalnej:

  • 800 tys. zł (czyli 600 tys. zł kredytu + 200 tys. zł wkładu własnego) – w przypadku małżeństwa lub pary z dzieckiem,
  • 700 tys. zł (czyli 500 tys. zł kredytu + 200 tys. zł wkładu własnego) – w przypadku jednego kredytobiorcy.

Wyjątek stanowią tutaj osoby, które planują budowę domu. W przypadku budowy własnego domu wysokość wkładu własnego wraz z kredytem nie może przekroczyć kwoty 1 mln. zł.

Kto może skorzystać z dopłat do kredytu hipotecznego?

Jak już wspomnieliśmy projekt jest kierowany do osób planujących zakup swojego pierwszego mieszkania lub domu. Oznacza to, że z dopłat mogą skorzystać osoby, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Warunek ten muszą spełnić wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego. Kredytobiorcy nie mogą być również stroną innego kredytu hipotecznego, a nieruchomość objęta kredytem ma zaspakajać ich własne potrzeby mieszkaniowe. Sfinansowanie w ramach programu zakupu nieruchomości inwestycyjnej nie będzie możliwe. Dodatkowo osoby starające się o dofinansowanie muszą spełnić kryterium wieku. Program jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 45. roku życia. W przypadku pary, przynajmniej jedna z osób musi spełniać ten warunek w momencie składania wniosku kredytowego.

Od zasady nieposiadania nieruchomości przewidziano kilka wyjątków. Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy mogą posiadać łącznie nie więcej niż 50% odziedziczonego udziału w lokalu mieszkalnym, domu jednorodzinnym, spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, jeśli w nim nie zamieszkują lub biorą kredyt, by kupić pozostałe udziały. O dofinansowanie możemy starać się również w sytuacji, w której posiadana nieruchomość została wyłączona z użytkowania w wyniku katastrofy.

Jak przygotować się do programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Należy spodziewać się, że zainteresowanie nowym programem rządowym będzie bardzo duże i z pewnością przewyższy przewidziany limit. Na chwilę obecną przewiduje się objęcie dopłatami 10 tys. umów kredytowych w roku 2023, co może skutkować bardzo szybkim wyczerpaniem środków. Dlatego też inwestorzy, którzy spełniają kryteria programu i planują skorzystać z dopłat powinni się odpowiednio przygotować. Jak to zrobić?

Na początek warto określić, jaką nieruchomość chcemy nabyć i zweryfikować to, czy pod względem wartości rzeczywiście spełnia ona kryteria programu. Dla przypomnienia koszt nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego nie może przekraczać 800 tys. zł ( małżeństwo lub para z dzieckiem) i 700 tys. zł (pozostali kredytobiorcy).

Następnie należy zadbać o swoją zdolność kredytową. W tym celu rekomenduje się spłatę wcześniejszy zobowiązań i weryfikację dochodów. To także dobry moment, aby wynegocjować zaległą podwyżkę i zadbać o odpowiednie udokumentowanie dochodów. Na tym etapie należy również sprawdzić swoją historię kredytową w BIK-u.

Ustawa stanowiąca podstawę prawną dla programu ma wejść w życie na początku lipca 2023 roku. Nie należy się jednak spodziewać, że od razu po jej wejściu w życie dostępne będą oferty kredytowe. W przypadku wcześniejszych programów mieszkaniowych banki potrzebowały od 3 do 4 miesięcy na stworzenie oferty. Podobnie może być także w tym przypadku, dlatego warto trzymać rękę na pulsie. Zarówno w temacie dostępności ofert kredytu z dofinansowaniem, jak i wybranych nieruchomości.

Zespół Willowy Zielona Polana a Bezpieczny Kredyt 2%

Osoby planujące skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2% na zakup wymarzonego mieszkania lub domu w okolicy Warszawy zachęcamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Willowego Zielona Polana. Dostępne w ramach inwestycji segmenty z ogródkiem spełniają kryteria programu, jednocześnie oferując przyszłym mieszkańcom komfortowe warunki do życia. Inwestycja powstała z myślą o rodzinach poszukujących bezpiecznego i spokojnego miejsca do zapuszczenia korzeni.

Sprawdź inne artykuły
20.08.2021 /
autor:
5 najczęściej popełnianych błędów podczas zakupu nowego mieszkania
30.08.2023 /
autor:
Apartament a mieszkanie – czym się różnią?
21.06.2021 /
autor:
Apartament z ogrodem – dlaczego to dobry wybór?